9D3949A6-C73B-47E0-AA1A-975667642915.jpeg
Najveća prosječna neto plata od 1.455 KM u prošloj godini u Srpskoj bila je u opštini Stanari, navedeno je u publikaciji "Gradovi i opštine Republike Srpske 2023" Republičkog zavoda za statistiku.

Druga opština sa najvećom prosječnom neto platom je Ugljevik sa 1.415 KM, zatim slijede Banjaluka sa 1.305 KM i Gacko sa 1.304 KM.

Prosječna neto plata u Srpskoj prošle godine bila je 1.144 KM, dok je u 12 lokalnih samouprava njen prosjek bio veći od republičkog.

Najnižu prosječnu visinu neto plate imali su Kupres /Republika Srpska/ 787 KM i Donji Žabar 801 KM.

Prema projekcijama, prosječna starost stanovništva u Srpskoj u prošloj godini bila je 43,68 godina, dok je najveći prosjek od 60,22 godine imala opština Kupres (Republika Srpska).

U Srpskoj, ni u jednoj jedinici lokalne samouprave u prošloj godini prosjek nije bio niži od 41 godine.

Prosječan broj članova domaćinstva u Srpskoj u prošloj godini bio je 2,85.

Najveći prosjek članova domaćinstva od 3,31 bio je u opštini Osmaci, a najmanji od 1,61 u opštini Istočni Drvar.