Uvođenje poreza na starije automobile i mobilne telefone u susjednoj Hrvatskoj nisu jedini primjeri bizarnih poreza kroz istoriju.


Kroz vijekove i na raznim kontinentima, različiti političari nametali su čudne, smiješne i idiotske poreze, piše Index.hr.
Ako je istorija učiteljica života, čini se da su pojedini zapeli upravo na tom poglavlju.

Ovo su najluđi porezi u istoriji.
Porez na jestivo ulje
U starom Egiptu oporezivalo se ulje, a ljudi su to ulje mogli da kupe samo od proizvođača koji su bili pod kontrolom faraona. Stanovnicima je bilo zabranjeno da koriste već upotrebljeno ulje.

Porez na urin
„Pecunia non olet“, odnosno „Novac ne smrdi“, kaže latinska izreka. U prvom vijeku rimski car Vespazijan nametnuo je porez na urin. Urin iz javnih toaleta se prodavao kao osnovni sastojak nekoliko hemijskih procesa. Na primjer, koristili su ga perači rublja kao izvor amonijaka sa kojim su čistili i izbjeljivali toge. Zbog toga su oni koji su baratali urinom bili oporezivani.

Porez na slobodu
U Starom Rimu nije bilo neuobičajeno da vlasnici oslobode svoje robove nakon dovoljno godina službe ili za izdašnu svotu koju bi im robovi platili. Robovi su mogli da plate svoj otkup jer su smjeli da rade na nekoliko mjesta i da tako zarade novac kojim bi otkupili svoju slobodu. Međutim, rimske vlasti su od oslobođenih robova zahtijevale da plate porez na novostečenu slobodu.

Porez na sapun
U srednjem vijeku, neke države su oporezivale sapun i to je potrajalo prilično dugo. Na primjer, Velika Britanija je taj porez ukinula tek 1835. godine.

Porez na brade
Ruski car Petar Veliki je 1705. godine nametnuo porez na brade. Nadao se da će tako natjerati muškarce da prihvate izgled zapadnih Evropljana koji su negovali svježe izbrijani izgled.

Porez na so
Francuska je uvela porez na so koji je ljutio mnoge. Štaviše, bio je to jedan od faktora koji je uticao na Francusku revoluciju.

Porez na Kineze
Kanađani su 1885. godine uveli porez na kineske imigrante koji dolaze u njihovu zemlju. Dakle, imigranti nisu plaćali porez, osim ukoliko nisu bili Kinezi.

Porez na kamine
Englezi su 1660. uveli porez na kamine koji je opozvan 1689. godine. Ljudi su ciglama zagrađivali svoje kamine kako bi izbjegli plaćanje poreza.

Porez na prozore
Englezi su 1696. godine uveli porez na prozore. Veći broj prozora značio je i veći porez. Naravno, ljudi su nastojali da izbjegnu porez i to je dovelo do smanjivanja broja prozora na kućama. Vremenom je to postao i zdravstveni problem, pa je porez ukinut 1851. godine.

Porez na svijeće
Englezi su 1789. godine uveli i ovaj porez. Ljudima je bilo zabranjeno da proizvode sopstvene svijeće bez dozvole. Kada bi dobili dozvolu, naplaćivali su im porez na svijeće koje bi napravili. Porez je ukinut 1831. godine.
Nezavisne novine