Zdravstvena knjižica - Foto: Glas Srpske
Elektronsku karticu, koja će u dogledno vrijeme zamijeniti staru zdravstvenu knjižicu, do sada je preuzelo 385.167 osiguranika, a kada ovaj sistem u potpunosti zaživi, podaci iz kartona pacijenta biće dostupni ljekarima u svim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj.

Kako navode u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, za sada nije određen rok za preuzimanje kartica te su i dalje u upotrebi stare zdravstvene knjižice.

- Javnost ćemo blagovremeno obavijestiti kada će dosadašnje knjižice u potpunosti prestati da se koriste. Dakle, još se uporedo može koristiti stara zdravstvena knjižica, ali i elektronska kartica, a budući da je i dalje na snazi vanredna situacija, knjižice se i dalje ne ovjeravaju - ističu u Fondu zdravstva i napominju da je za oko dva mjeseca, otkako je počela intenzivnija podjela elektronskih kartica, osiguranicima uručena polovina ukupno odštampanih kartica.

Kartice su, kako pojašnjavaju u Fondu zdravstva, izrađene na osnovu evidencije u timovima porodične medicine.

- U slučaju da za nekog osiguranika kartica nije izrađena, kao i za novorođenčad ili u slučaju promjene ličnih podataka, podnosi se zahtjev za izradu nove elektronske kartice koji je dostupan na sajtu FZO - naveli su u Fondu zdravstva. Osim kartica, dodaju, Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, uputnice i recepta. Ovaj sistem podrazumijeva potpunu informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske.

- Projektom se povezuju zdravstvene ustanove različitih nivoa u jedinstven sistem, koji će omogućiti razmjenu medicinskih podataka pacijenata uz formiranje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona - naveli su u Fondu zdravstva.

U bijeljinskom Domu zdravlja očekuju da će početkom naredne godine svi njihovi pacijenti imati elektronsku zdravstvenu knjižicu.

- Prednost je u tome što će pacijenti u svojoj elektronskoj kartici imati potpun zapis svega što se nalazi u njihovom kartonu. Samim tim biće lakše ukoliko nema njihovog porodičnog ljekara ili ako se zadese na nekom drugom mjestu, a potrebno im je liječenje. Elektronska kartica neće se ovjeravati i imaće sve podatke na jednom mjestu - rekla je za “Glas Srpske“ specijalista porodične medicine u toj zdravstvenoj ustanovi Bojana Paleksić Dokić. Dodala je da vjeruje da će veoma brzo pacijenti u apoteku po recept takođe ići bez papirnih recepata.

Bržem i jednostavnijem procesu rada nadaju se i u Domu zdravlja "Sveti Pantelejmon" u Kotor Varošu.

- I dalje radimo po starom iako smo svu potrebnu opremu instalirali. Nisu još svi pacijenti preuzeli elektronske kartice, ali očekujem da će sve ići mnogo brže kada sistem zaživi. Uglavnom, mi smo spremni - rekao je direktor te zdravstvene ustanove Vladimir Bibić.

Neosigurani

Građani koji nemaju zdravstveno osiguranje trebalo bi da se jave u nadležne poslovnice Fonda zdravstva kako bi regulisali svoj status.

- Iako se trenutno finansiraju zdravstvene usluge za sve građane, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona ukinuće se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane. Cilj je da svakog građanina prijavimo na jednu od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja - pojasnili su u Fondu zdravstva.