Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je danas da su, u saradnji sa Svjetskom bankom, obezbijeđena sredstva i pripremljena infrastruktura za projekat navodnjavanja oko 850 hektara poljoprivrednih površina na području Trebinja vrijedan nešto manje od šest miliona KM.


Pašalić je na sastanku u Trebinju sa predstavnicima Svjetske banke i gradske uprave rekao da resorno ministarstvo ulaže sredstva u sisteme za navodnjavanje, kako putem projekata Svjetske banke, tako i iz agrarnog budžeta.


„Danas smo razgovarali i o aneksu postojećeg ugovora čija je vrijednost dodatnih pet miliona KM, čime bismo završili navodnjavanje oko 2.000 hektara obradivih površina na području Trebinja“, rekao je Pašalić.


Ministar Pašalić je sa drektorom Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri resornom ministarstvu Stefanom Mitrovićem, te predstavnicima Svjetkse banke u BIH posjetitio sisteme za navodnjavanja na lokaciji pumpna stanica u Zasad polju.


Projekti kao što je ovaj u Trebinju zahtijevaju finansiranje partnera kao što je Svetska banka, rekao je Pašalić i dodao da je razgovarano o realizaciji više značajnih projekata.


„Razgovarali smo i o projektima vezanim za šumarstvo, projektima koji se odnose na izgradnju vodoprivrednih objekata, nasipa i kanala i cijenimo da će oni u narednom periodu biti vrijedni preko 100 miliona maraka.“, kazao je minstar Pašalić.

Merijan Šerman, direktorica za strategije i operacije Svjetske banke istakla je da je projekat navodnjavanja veoma bitan za poljoprivrednike sa ovog područja.


„Izgradnja sistema za navodnjavanje je veoma bitna za razvoj poljoprivrede, tako da je navodnjavanje važno za održivost sistema, posebno imajući u vidu nadolazeće klimatske promjene“, kazala je ona.


Ona je posjetila da je Svjetska banka u projekte navodnjavanja u BiH uložila 40 miliona dolara.


Prema riječima Duška Vujovića, idejnog tvorca sistema za navodnjavanje u Trebinju, projekat se izvodi u tri faze.


On je podsjetio da je prvu fazu projekta finansirala Svetska banka, a izgrađeno je 9,5 kilometara cjevovoda i dvije pumpne stanice i rezervoar za vodozahvat za Zupce.


„Drugu fazu izvođenja radova finasira Grad Trebinje i HET, a odnosi se na izgradnju 5 km distributivnog cjevovoda i 25 kilometara sekundarne mreže. Treća faza predviđa širenje sekundarne mreže, izgradnja sekundarne mreže na zubačkom platou, u Mrkonjičima, Gomiljanima i Mosku.


U gradskoj upravi Trebinja ministar Pašalić razgovarao je sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem, a nakon obilaska pumpne stanice u Zasad polju posjetio je rasadnik pri Centru za gazdovanjem kršem i Hercegovačku kuću.

Izvor:RT