Luka petrovic ers.jpg

Direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović izjavio je danas da ovaj najsloženiji i jedan od najvažnijih sistema u Srpskoj ima prosječni godišnji prihod od 1,2 milijarde KM i da će dobit u ovoj godini biti značajno veća u odnosu na sve prethodne godine poslovanja.

- Ovaj sistem ostvaruje prosječno veliku dobit koja je u prethodnim godinama značajno porasla, od 80 miliona maraka iz 2021. godine, prošle godine 54 miliona maraka, a u ovoj godini će biti značajno veća dobit u odnosu na sve prethodne godine poslovanja Elektroprivrede Republike Srpske - rekao je Petrović Srni.
Što se tiče proizvodnih preduzeća, Petrović ističe da je najvažnije da su ona stabilnija nego ikad u proteklih 30 godina.

- Prvenstveno mislim na pogonsku spremnost termoelektrana `Gacko` i `Ugljevik` koje su imale najveći procenat na mreži od njenog osnivanja, što je i znak da smo sve naše investicije, investiciono i tekuće održavanje radili pravilno i postigli značajno dobar rezultat - ocijenio je Petrović u sjedištu Rudnika i termoelektrane "Ugljevik" gdje je održan kolegijumu direktora ERS-a sa predstavnicima nadzornih odbora zavisnih preduzeća.

On je naveo da to i povećava troškove u samom poslovanju, što je izazvalo povećanje cijena kod proizvodnih preduzeća i njihovog troška, koji je matično preduzeće nadoknadilo i obezbijedilo stabilnost ova dva termoenergetska bloka.

- Što se tiče hidroelektrana, one su u ovoj godini izuzetno dobro poslovale, ostvarile su rezultate preko plana i mislimo da će ova godini biti jedna od najplodonosnijih od osnivanja ERS-a - rekao je Petrović.

Na sastanku je, kako je naveo, podvučeno da distrubutivna djelatnost u kompletu zavisi od regulisane cijene koju uspostavlja Regulatorna agencija za energetiku.

- Tom preduzeću nisu prihvaćeni realni troškovi, pa čak ni troškovi plata i to umanjenog broja zaposlenih radnika, povećani su im i troškovi plaćanja distrubutivnih gubitaka i iz tog razloga je vrlo važno da se napravi dodatna analiza i predoči Vladi Republike Srpske kakvo je stanje distrubutivnih preduzeća i kako mogu da posluju u narednoj godini - rekao je Petrović.

Kao treći važan segment, Petrović je izdvojio investicije.

- Nismo zaboravili ni ostavili nijednu investiciju, sarađujemo sa raznim bankama, fondovima i institucijama u vezi sa zatvaranjem finansijske konstrukcije da to ne bude samo iz tekuće likvidnosti već da to bude i na dugoročno finansiranje - naveo je Petrović.

Prema njegovim riječima, tu se prvenstveno misli na postrojenje za pročišćavanje uglja u Gacku koje je od velike važnosti zbog dobijanja veće snage na pragu postrojenja.

On je istakao da je važan i završetak hidroelektrana na Limu "Mrsovo", što je jedna od ugovorenih investicija gdje je uplaćen avans.

- Važno je da nastavimo izgradnju hidroelektrane `Bistrica`, tamo je već od više kilometara potrebnih tunela na tri hidroelektrane urađeno 1,7 kilometara, znači negdje oko 30 odsto i u skorije vrijeme ćemo završiti zatvaranje finansijske konstrukcije ugovorenog posla - naveo je Petrović.

Što se tiče hidroelektrane "Dabar", Petrović je rekao da sve teče svojim tokom i da se kineska kompanija "Gezuba" apsolutno prihvatila sa najozbiljnijim namjerama da posao završi u roku.

- Investicije za koje smo dobili koncesije su trenutno solarna elektrana `Trebinje jedan` u konzorcijumu sa mađarskom kompanijom, dobili smo koncesiju na hidroelektranu Bileća, u fazi smo akvizicije, znači kupovine koncesije za hidroelektrane na rijeci Bosni kod Doboja gdje ćemo nastojati da tu hidroelektranu oživimo i svu njenu dokumentaciju koja je prethodno urađena, stavimo na raspolaganje nekom od finansijera - rekao je Petrović.

On je naveo da se nije odustalo ni od vjetroparka "Hrgud", za šta su već u toku razgovori sa novim finansijerima.

- Veliki je investicioni zamah ERS-a i sa svim ovim investicijama imaćemo dodatne prihode, što će značiti i održavanje ovog sistema u cjelosti za više decenija - zaključio je Petrović.