Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ u kominikeu nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu napominje sve strane u BiH na obavezu da u potpunosti poštuju mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika i ističe neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene zemlje, koja se sastoji od dva entiteta.

Sjednica PIK-a (Arhiv) - Foto: SRNA

U kominikeu kojeg su danas usvojili politički direktori Upravnog odbora /UO/ PIK-a navodi se da "entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH".

- Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Opšteg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju da se provode - dodaje se kominikeu sa kojim se nije saglasila Ruska Federacija.

U kominikeu se naglašava potreba za punu primjenu programa "pet plus dva", što je i dalje uslov za zatvaranje OHR.

Upravni odbor PIK-a pozdravio je imenovanje novog predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, kao i odluku Predsjedništva BiH u pogledu donošenja Programa reformi BiH, navodi se u kominikeu objavljenom na stranici OHR-a.

UO PIK-a očekuje da će, sa deblokiranjem formiranja Savjeta ministara BiH, i Parlamentarna skupština BiH početi sa radom, čime će se ubrzati tempo reformi, uključujući ključne reforme, nakon čega će EU da donese odluku o narednim koracima BiH.

Upravni odbor PIK-a se, između ostalog, konkretno pozvao na odredbe Opšteg
okvirnog sporazuma za mir u BiH prema kojem entiteti imaju obavezu da izvršavaju odluke institucija BiH i pružaju neophodnu podršku vlastima kako bi im se omogućilo da izvršavaju međunarodne obaveze BiH.

- Funkcionalnost institucija na nivou BiH treba jačati, a ne podrivati - navodi se u komunikeu i podsjeća na izjavu UO PIK-a od 13. novembra koja se odnosi na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.

Interesi svih nivoa vlasti najbolje se ostvaruju ne poništavanjem suštinskih reformi, nego dprovođenjem reformi koje su okrenute ka budućnosti, koje podržavaju i jačaju bezbjednost, stabilnost i prosperitet BiH, te unapređuju odgovornost domaćih institucija.

Upravni odbor PIK-a razmotrio je i upravljanje migracijama i bezbjednošću granica, kao isključivih nadležnosti BiH, iz institucionalne perspektive u prisustvu direktora Granične policije BiH i Službe za strance BiH, i podvukao potrebu za pružanjem podrške organima na nivou BiH u vršenju njihovih dužnosti.

Naglašena je potreba za jačom saradnjom svih nivoa vlasti u BiH, uključujući i raspodjelu tereta prihvata migranata.

U kominikeu se pozvaju politički lideri da preuzmu odgovornost i obezbijede dovoljna budžetska sredstva i instrumente kako bi se agencijama na nivou BiH pomoglo da unaprijede efikasnost u rješavanju problema vezanih za migrante, uključujući i upravljanje granicom.

Upravni odbor PIK-a izrazio je žaljenje zbog činjenice da nakon sastanka održanog u junu 2019. godine nije bilo znatnog napretka u rješavanju konkretnih pitanja.

Politički direktori UO PIK-a pozivaju političke i institucionalne lidere na odgovarajućim nivoima vlasti da se posebno usredsrede na hitno završavanje procesa formiranja organa vlasti na svim nivoima, uzimajući u obzir domaće i međunarodne reformske obaveze BiH te stavljajući interese građana na prvo mjesto.

Takođe se traži dokazivanje i iskazanog opredjeljenje za integraciju u EU rješavanjem 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija navela u svom Mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU te provođenjem reformi u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, javne uprave, kao i demokratije i funkcionalnosti.

U Kominikeu se traži da se obezbijedi usvajanje socio-ekonomskih reformi na nivou BiH i njihova puna i efikasna implementacija, te da se omogući građanima Mostara glasanje na lokalnim izborima 2020. godine tako što će se izborna blokada riješiti kroz politički proces koji nije uslovljen drugim izbornim pitanjima, čime će se sprovesti odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu "Baralija".

Politički direktori ističu da Mostar mora da ostane jedinstven grad te da je neophodno provesti odluku Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu "Sejdić-Finci", kao i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava.

U kominikeu se traži da se znatno ojačaju napori na unapređenju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa provođenjem temeljnih promjena u izbornom zakonodavstvu koje su preporučili ODIHR i Grupa zemalja za borbu protiv korupcije /GREKO/, da se hitno usvoje te izmjene kako bi se obezbjedilo blagovremeno primijenjivanje već na lokalnim izborima iduće godine.

Politički direktori traže da se obezbijedi nesmetano finansiranje, a samim tim i funkcionisanje institucija na državnom nivou te da se brzo usvoji budžet BiH za 2020. godinu, koji će uzeti u obzir objektivne potrebe institucija na nivou BiH i omogućiti im da u potpunosti izvršavaju svoje ustavne i zakonske obaveze.

Upravni odbor PIK-a održaće naredni sastanak 2. i 3. juna 2020. godine.