BANjALUKA - Čak 30.000 upražnjenih radnih mjesta moglo bi biti za deceniju na domaćem tržištu zbog čega bi Vlada trebalo da preuzme hitne korake u rješavanju ovog gorućeg problema, jer je otvaranje granice za uvoz stranih radnika samo privremena mjera u prevazilaženju trenutne krize.

Poručeno je to juče iz Banjaluke gdje je održan okrugli sto “Demografski trendovi i socioekonomski izazovi - šta i kako dalje?” na kojem je bilo riječi o negativnom uticaju demografskih trendova na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite, a u organizaciji Unije udruženja poslodavaca RS.

Predsjednik Unije Saša Trivić istakao je da visina plate nije više glavni problem zbog kojeg ljudi odlaze sa ovih prostora te ukazao da na to utiču i drugi faktori kao što su socijalna sigurnost i odnos prema radniku.

- Nadležne institucije se ovom problematikom generalno ne bave dovoljno ozbiljno. Nismo spremni za sve što nam se dešava od promjena u obrazovnom sistemu do odlaska stanovništva - kazao je Trivić.

Plate u Srpskoj su za pet godina skočile za 50 odsto, čime je smanjena razlika u odnosu na primanja u Evropi, što je donekle, istakao je on, dovelo do smanjenja odlaska ljudi.

- Te plate su omogućile da postanemo i konkurentniji za zapošljavanje strane radne snage, kako bi se spasio socijalni i zdravstveni sistem u Srpskoj, jer će njihovi porezi i doprinosi i dalje dolaziti u budžet. Tražićemo od Vlade RS da se pristupi izradi jedne vrste akcionog plana koji treba da definiše šta i kako dalje raditi, jer je mnogo neophodnih mjera koje treba preduzimati, a poslovna zajednica ne može sama - istakao je Trivić.

Profesor banjalučkog Ekonomskog fakulteta Stevo Pucar kazao je da će, ukoliko ekonomija Srpske nastavi da raste kao do sada, u narednih deset godina biti stvoreno 30.000 upražnjenih radnih mjesta koja neko mora da popuni.

- Kratkoročno je to moguće riješiti sa stranim radnicima. Dugoročno je ključno da mi svoju ekonomiju pomjeramo sa niske dodatne vrijednosti i niskokvalifikovane radne snage, ka visokododatnoj vrijednosti i naprednijim tehnologijama - rekao je Pucar.

Faruk Hadžić sa Univerziteta SSST iz Sarajeva istakao je da se moraju otvoriti granice za uvoz radnika u BiH, gdje bi entitetska udruženja poslodavaca dala okvirni broj tih radnika.

- U BiH postoji paradoksalna situacija gdje su na evidencijama stotine hiljada nezaposlenih koji nisu na ovim područjima, dok sa druge strane nema dovoljno radne snage - rekao je Hadžić.

Kada je riječ o FBiH, Hadžić je naglasio da projekcije pokazuju da će u narednih desetak godina doći do značajnijeg porasta izdataka za penzije i socijalno osiguranje, čime će se ozbiljno morati pozabaviti i politika i ekonomski sistem.

PDV

Saša Trivić je istakao da je inicijativa za podizanje praga PDV-a dobrodošla, imajući u vidu inflaciju.

- Ta inicijativa postoji već dugo i mislim da je treba usvojiti u što kraćem mogućem roku - rekao je Trivić.