Petarde
Policijska uprava Trebinje će do 15. januara 2023. godine, da realizuje preventivnu kampanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom „Petarde nisu igračke“.


S obzirom na predstojeće novogodišnje i božićne praznike policijski službenici će da preduzmu pojačane aktivnosti kako bi se spriječila neovlašćena prodaja pirotehničkih sredstava. Takođe, policijski službenici će održati predavanja učenicima osnovne škole u kojima će im se ukazati da pirotehnika nije bezopasna.


Pirotehnička sredstva se mogu kupiti u prodavnicama oružja i municije i u prodavnicama pirotehničkih proizvoda. Pirotehnička sredstva se dijele u dvije klase. Ono što je karakteristično jeste da se pirotehnička sredstva druge klase mogu prodavati od 15. novembra tekuće godine do 30. januara naredne godine, punoljetnim licima.


Nepravilna upotreba pirotehnike može dovesti do ozbiljnih povreda kao što su opekotine šake, ruku i lica. Najčešće su to opekotine koje mogu dovesti do oštećenja živaca, tetiva i dijelova tijela.
Pirotehnička sredstva se ne smiju upotrebljavati u zatvorenim prostorijama i na mjestima gdje ima veći broj ljudi.