U Republici Srpskoj od naredne godine biće povećana starosna granica za odlazak u penziju za osam, odnosno četiri mjeseca, saopšteno je iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Srpske.Žena-osiguranik sa najmanje 15 godina radnog staža steći će pravo na starosnu penziju sa navršene 64 godine i četiri mjeseca.
Osiguranik sa 40 godina radnog staža ima pravo na starosnu penziju kada navrši 57 godina i osam mjeseci.
Žena-osiguranik sa 35 godina radnog staža ima pravo na starosnu penziju kada navrši 55 godina i osam mjeseci.
Ovi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju predviđeni su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Izvor: SRNA