borci.jpg

Ministarstvo rada i boračko-ivalidske zaštite saopštilo je da su danas svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, opštinama i gradovima, uputili instrukciju za postupanje u vezi sa prihvatanjem zahtjeva svih kategorisanih boraca Vojske Republike Srpske za ostvarivanje prava na jedinstveni mjesečni borački dodatak.

"U instrukciji se ističe da su nadležna odjeljenja u opštinama i gradovima obavezna da prihvataju zahtjeve svih boraca za ostvarivanje prava na jedinstveni mjesečni dodatak. Ponavljamo, o zahtjevu za priznavanje prava na borački dodatak odlučivaće opštinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta kategorisanog borca", saopšteno je iz ovog ministarstva.
Kako dodaju, pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se na zahtjev stranke, a zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija (od prve do sedme kategorije), sa navršenih 45 godina života, čime je smanjena i starosna dob kao uslov za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.

"Posebno se zahvaljujemo i cijenimo strpljenje i razumijevanje koje borci pokazuju tokom ovog, prelaznog perioda na isplatu jedinstvenog mjesečnog boračkog dodatka", naveli su iz Ministarstva.