Radovan Višković (Foto: B. Zdrinja) -
Radovan Višković, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, poslanicima Narodne skupštine, predložio je svoj budući kabinet i zatražio njihovu podršku.

Na njegov spiskom nalazi se 11 novih imena u odnosu na njegov prethodni kabinet.

Ovo su budući ministri u novoj Vladi Srpske:

Ministarstvo finansija – Zora Vidović (SNSD)

Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, Opština Srbac. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Srpcu, a Ekonomski fakultet 1978. godine u Beogradu. U profesionalnoj karijeri bila je finansijski rukovodilac u preduzeću „Stirokart“ Srbac, direktor Uprave prihoda u Srpcu, direktor Filijale Banjalučke banke i direktor filijale Balkan investment banke u Srpcu, direktor Živinoprodukta u Srpcu, direktor Mikrokreditne organizacije „Mikrokredit“ u Srpcu, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u dva mandata, direktor Poreske uprave Republike Srpske i ministar finansija u Vladi Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Siniša Karan (SNSD)

Rođen je 19622. godine u Grabovcu, Opština Beli Manastir. U Kupresu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistarske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gdje je odbranio i doktorsku disertaciju. Redovni je profesor na Pravnom fakultetu Panevropskog Univerziteta APEIRON Banjaluka i Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog Univerziteta Banjaluka. Radio je u organima unutrašnjih poslova na radnim poslovima i zadacima komandira stanice policije Kupres, sekretara SUP-a Kupres, načelnika Odjeljenja kriminaliteta Stanice javne bezbjednosti Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a Republike Srpske, načelnika krivičnih istraga Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te načelnika Finansijsko - obavještajnog odjeljenja SIPA. U Službi predsjednika Republike Srpske obavljao je poslove savjetnika predsjednika za bezbjednost, te Generalnog sekretara predsjednika Republike Srpske, a u posljednjem sazivu Vlade Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Dragoslav Kabić (SNSD)

Rođen je 1972. godine u Prijedoru. Osnovnu školu i srednju građevinsku školu završio je u Prijedoru. Po zanimanju je master inženjer građevinarstva, a zvanje je stekao na Univerzitetu u Beogradu. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri bio je rukovodilac tehničkih poslova u AD Vodovod Prijedor i Načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove u Gradskoj upravi Prijedor. Bio je odbornik u Skupštini grada Prijedora u dva mandata i poslanik je u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Savo Minić (SNSD)

Osnovnu školu je završio Donjoj Dubici, Opština Odžak, a srednju školu u Šamcu i Bijeljini. Završio je Pravni fakultet u Banjaluci, te stekao zvanje magistra, a potom i doktora pravnih nauka. Položio je i pravosudni i advokatski ispit. Bavio se advokatskom djelatnošću, dva mandata je obavljao dužnost načelnika opštine Šamac, bio direktor Agencije za agrarna plaćanja, te direktor privrednog društva Kaldera Kompani Laktaši. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo – Željko Budimir (SNSD)

Rođen je 1977. godine u Sanskom Mostu, gdje je živio sa porodicom. Od 1995. godine živi u Banjaluci, gdje završava Pravni fakultet. Na Fakultetu političkih nauka magistrira, a na Fakultetu političkih nauka u Beogradu stiče zvanje doktora političkih nauka. Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Banjaluci . Na početku profesionalne karijere radio je u kompaniji Telekom Srpske kao rukovodilac sektora za pravne poslove. Od 2020. godine savjetnik je srpskog člana Predsjedništva BiH za međunarodne odnose. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju - Bojan Vipotnik (US)

Rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Radio je u Komercijalnoj banci Banjaluka kao stručni saradnik i viši stručni saradnik. Bio je direktor preduzeća Nova konsalting d.o.o, te šef Kabineta ministra prosvjete i kulture. Po nacionalnosti je Hrvat.

Ministarstvo energetike i rudarstva – Petar Đokić (SP)

Rođen je 1961. godine u Brčkom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Obavljao je više visokih političkih dužnosti na nivou grada Brčko. U više mandata je biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Obavljao je dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite u periodu od 2011. do 2014. godine. Od 2014. do 2018. obavljao je funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, a u drugom mandatu Vlade od 2018. do 2022. godine dužnost ministra energetike i rudarstva Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo saobraćaja i veza – Nedeljko Čubrilović (DEMOS)

Rođen je 1953. godine u Krupi na Vrbasu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Radio je u privredi, na poslovima od konstruktora do direktora. Obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog odbora Banjaluke. Više puta je biran za odbornika u Skupštini Grada Banjaluka i za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U dva mandata obavljao je funkciju ministra saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Bio je predsjednik Devetog i Desetog saziva Narodne skupštine. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo privrede i preduzetništva – Vojin Mitrović (SNSD)

Rođen je 1961. godine u bijeljinskom selu Donji Brodac. Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini, dok je diplomu mašinskog inženjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje je i magistrirao, a zatim i doktorirao. Radio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Fabrici Majevica u Bačkoj Palanci, u fabrici Panafleks u Bijeljini, te je bio direktor u firmi Oktan promet. U oktobru 2014. osvaja poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na Opštim izborima 2018. godine je osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. Od decembra 2019. imenovan je za ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH. Na Opštim izborima 2022. godine osvojio je mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministarstvo pravde – Miloš Bukejlović (SNSD)

Rođen je 1989. godine u Doboju. Osnovnu i srednju školu je završio u Doboju, a Pravni fakultet u Novom Sadu. Radio je u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Doboj, Gradskoj upravi Doboj, bio je sekretar Skupštine grada Doboj, potpredsjednik i predsjednik Skupštine Grada Doboj, te direktor preduzeća Elektro Doboj. Po nacionalnosti je Hrvat.

Ministarstvo prosvjete i kulture – Željka Stojčić (SNSD)

Rođena je 1959. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Mrkonjić Gradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Mrkonjić Gradu, a Ekonomski fakultet u Sarajevu. Radila je na poslovima plana i analize u Radnoj zajednici „Manjača“ Mrkonjić Grad, bila je šef računovodstva u Šumskom gazdinstvu „Lisina“ Mrkonjić Grad, Načelnik Odjeljenja za finansije u opštini Mrkonjić Grad, Načelnik Odjeljenja za privredu i finansije u opštini Mrkonjić Grad, Pomoćnik ministra u Resoru za budžet i javne finansije u Ministarstvu finansije Republike Srpske, te je dva puta birana za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U oba mandata obavljala je funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Po nacionalnosti je Hrvatica.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite – Alen Šeranić (SNSD)

Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet završio je na Univerzitetu u Banjaluci. Završio je i dodatnu edukaciju iz porodične medicine, te specijalizaciju iz epidemiologije. Master tezu odbranio je u okviru programa Kil Univerziteta u Velikoj Britaniji. Po završetku fakulteta, kao doktor medicine, radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ, nakon čega je karijeru nastavio na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. U maju 2018. godine imenovan je na funkciju ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, a od oktobra 2018. godine, po ovlašćenju predsjednice Vlade Republike Srpske obavljao je i funkciju ministra prosvjete i kulture. U prethodnom sazivu Vlade Republike Srpske, od decembra 2018. godine, bio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju – Zlatan Klokić (SNSD)

Rođen je 1983. godine u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjaluci. Radio je u preduzeću Elektrokrajina a.d. Banjaluka, radna jedinica „Elektro-distribucija Prnjavor, a obavljao je i poslove rukovodioca radne jedinice. Krajem decembra 2014. godine imenovan je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju dok je u periodu od 2018. do 2022. godine obavljao funkciju za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – Senka Jujić (NPS)

Rođena je 1963. godinu u Kozarskoj Dubici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Radila je u Opštinskoj upravi društvenih prihoda u Kozarskoj Dubici, Stanici javne bezbjednosti Kozarska Dubica, u Opštinskom sekretarijatu za privredu i finansije u Kozarskoj Dubici, u javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Kozarskoj Dubici, a od 2020. godine je ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Ministarstvo trgovine i turizma – Sevlid Hurtić (BH Zeleni)

Rođen je 1970. godine u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio je u Doboju, Pravni fakultet u Novom Sadu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, gdje je kasnije stekao zvanje magistra a potom i doktora ekonomskih nauka. Bio je odbornik u Gradskoj skupštini Doboj, predsjednik Skupštine Grada Doboja, a na posljednjim izborima izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport - Dado Dogan (SP)

Rođen je 1988. u Jajcu. Srednju tehničku školu završio je u Brčkom, a diplomirao je na Visoko građevinsko-geodetskoj školi strukovnih studija, odsjek arhitektura u Beogradu. Radio je u Javnom preduzeću "Komunalno Brčko", bio zaposlen u opštinskoj upravi Pelagićevo, te u Jedinici ua implementaciju Regionalnog stambenog programa u okviru Republičkog sekretarijata za rasenjena lica i migracije. Po nacionalnosti je Bošnjak.