Pogledajte šta piše u optužnici protiv Dodika i Lukića
SARAJEVO - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Miloš Lukić, v.d direktora Službenog glasnika Republike Srpske, u ponedjeljak bi se trebali naći pred Sudom BiH i izjasniti po optužnici Tužilaštva BiH u kojoj se između ostalog navodi da nisu primjenjivali i provodili odluke visokog predstavnika.
"U vremenskom periodu od 1. jula 2023. do 9. jula 2023. godine u Banjaluci, Milorad Dodik i Miloš Lukić, svjesni i znajući da je visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit, donio Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH broj 14/23 od 1. jula 2023. godine, koji Zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na osmoj posebnoj sjednici održanoj 27. juna 2023. godine i Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske broj 15/23 od 1. jula 2023. godine koji Zakon je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sedmoj posebnoj sjednici održanoj 21. juna 2023. godine sa kojima su prethodno bili upoznati i protivno tome preduzimali službene radnje u cilju nastanka zakonodavnog postupka, a ne primjenjujući i ne provodeći navedene odluke visokog predstavnika", navodi se u optužnici koju je objavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Prema optužnici Dodik je kriv što je donio Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 7. jula 2023. godine na način da "je isti svojeručno potpisao" i na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika od 1. jula koja je stupila na snagu tog datuma, a kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona. Takođe, Dodik je prema mišljenju Tužilaštva BiH kriv i što je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.

"Iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće u skladu sa ovlašćenjima koja su mu data članom V Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom II.Id navedenog Sporazuma, a sve u namjeri da se navedene odluke visokog predstavnika za BiH ne primjene i ne provedu, obzirom da je za primjenu i provedbu ovih odluka bilo potrebno uzdržavanje od daljneg zakonodavnog postupanja, nakon čega je prvoosumnjičeni navedene Ukaze proslijedio u Službeni glasnik Republike Srpske radi njihove objave i potom stupanja na snagu navedenih Zakona", piše u optužnici u kojoj se dalje navodi da je Lukić nastavio sa proceduruom objavljivanja ukaza iako je bio "svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće".

U optužnici se navodi da su prvosoumnjičeni Dodik i drugoosumnjičeni Lukić počinili krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika iz člana 203a stav 1. Krivčnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54. istog Zakona".

Podsjećamo, Sud BiH zakazao je za ponedjeljak, 16. oktobar, ročište na kojem bi se Dodik i Lukić trebali da se izjasne o krivici po optužnici za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.

Prema rasporedu koji je objavljen na internet stranici Suda BiH, Dodik i Lukić bi o krivici trebali da se izjašnjavaju između 13 i 16 časova, i to pred sudijom Jasminom Ćosić Dedović, čije izuzeće je ranije tražio branilac predsjednika Srpske.

Sud BiH juče je odbio kao "neosnovane" prigovore branilaca predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika".