Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ prvi put ove godine trebalo bi da ostvare planiranu proizvodnju električne energije, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.
Vujić je naveo da su svi proizvodni kapaciteti sistema raspoloživi, te da se uz najavu novih padavina očekuje i ispunjenje mjesečnog plana proizvodnje.
On je istakao da su intenzivne padavine prethodnih dana, prosječno 180 litara po metru kvadratnom u slivnom području, uslovile pojačane dotoke - više od 300 metara kubnih u sekundi, što je znatno poboljšalo stanje akumulacije Bileća.
"Trenutna kota akumulacije je 370 metara nadmorske vidine i očekuje se da narednih dana bude na nivou planirane projektovane vrijednosti", naglasio je Vujić.
On kaže da se zbog pojačanih međudotoka u akumulaciju Trebinje, maksimalno angažuje i Hidroelektrana "Dubrovnik".
Vujić je dodao da je kao posljedica dugog sušnog perioda trenutna ostvarena proizvodnja za 2017. godinu na nivou 50 odsto planirane godišnje proizvodnje sistema HET-a.
SRNA