diploma.jpg

Inspektorat Republike Srpske poništio je još 71 diplomu Visoke škole „Prometej“ na studijskom programu Transportno inženjerstvo, a na ovom fakultetu ponovo tvrde da su žrtve sistema, te da je u pitanju tehnička greška, saznaje Capital.

Republička prosvjetna inspekcija je polovinom jula naložila Visokoj školi „Prometej“ da proglasi ništavnim diplome za studente koji su upisani u generaciju 2012/2013 i 2013/2014 godine, a koji su završetkom studijskog programa Transportno inženjerstvo stekli zvanje diplomirani inženjer saobraćaja.

Na ovo rješenje „Prometej“ se žalio Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS koje je žalbu odbilo i naložilo poništavanje diploma.

Nakon toga „Prometej“ poništava 71 diplomu.

„Na osnovu rješenja republičkog inspektora za prosvjetu i sport Senat Visoke škole za prosvjetu i sport je donio odluku o otklanjanju nepravlinosti i ispravljanju grešaka diploma svršenih studenata studijskog programa Transportno inženjerstvo te proglašavanju diploma ništavnim“, istakli su u „Prometeju“.

U „Prometeju“ tvrde da su diplome poništene jer jer je u njima bilo upisano zvanje „diplomirani inženjer saobraćaja“, dok u Inspektoratu smatraju da treba stajati „strukovni specijalista inženjer saobraćaja“.

Spisak poništenih diploma možete vidjeti OVDJE.

„Prometej“: Podnijeli smo novu tužbu protiv ministarstva

U ovoj Visokoškolskoj ustanovi kažu da su podnijeli novu tužbu protiv Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, s obzirom na to da je prema njihovom ranijem tumačenju „Prometej“ mogao dodjeljivati zvanje „diplomirani inženjer saobraćaja“, a novim rješenjm to tumačenje pobijaju.

„Nadležno Ministarstvo 25. avgusta donosi rješenje kojim se odbija naša žalba, te nalažu poništavanja diploma za studente upisane u pomenutu generaciju“, navodi se u saopštenju.

Zbog toga je, kako dodaju, Senat „Prometeja“ krajem septembra odlučio da poništi diplome za studente upisane u navedenu akademsku godinu.

„Za nepravilnost rada i utvrđivanja pogrešnog stanja, nanošenja štete Visokoj školi, zaposlenima a naročito studentima od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Visoka škola „Prometej“ je podnijela još jednu tužbu nadležnom sudu“, naglasili su u „Prometeju“.

Podsjetili su da je ova visoka škola podnijela tužbu protiv ministarstva i za naloženo poništavanje diploma (zvanja), za studente upisane u generaciju 2014/15.

O tome je CAPITAL pisao u tekstu Poništeno 167 diploma fakulteta u Banjaluci.

Ovo nije prvi put da je „Prometej“ na meti inspekcijskih i istražnih organa. Fakultet je bio obuhvaćen akcijom „Klaster“ koju je sprovodila Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) tokom koje je uhapšeno deset osoba, a zbog sumnje u izdavanje lažnih diploma i niza drugih nezakonitosti.

O poništavanju diploma pokušali smo dobiti i stav Inspektorata RS, međutim do objave ovog teksta na naša pitanja nisu odgovorili.