Poreska uprava Republike Srpske – Područni centar Trebinje poziva poreske obveznike poreza na nepokretnosti sa područja Grada Trebinja da do 30. juna izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2019. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.


Naime, Poreska uprava RS i Grad Trebinje su u ovoj godini započeli zajedničke aktivnosti kojim će nastojati poboljšati naplatu poreza na nepokretnosti u ovoj lokalnoj zajednici, i to kroz povećanje obuhvata obveznika ovog poreza. Akcenat zajedničkih aktivnosti su na identifikovanju nepokretnosti na teritoriji Grada Trebinje koje do sada nisu bile prijavljene u Fiskalni registar nepokretnosti i to pomoću razmjene podataka između Poreske uprave RS i Grada Trebinje, kao i podataka drugih institucija.

Iz tog razloga, Poreska uprava Republike Srpske poziva sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

Pored toga, naglašavamo da će Poreska uprava Republike Srpske odmah po isteku zakonski propisanog roka za plaćanje ove obaveze intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze. Svim vlasnicima nepokretnosti u Trebinju koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Izvor Herceg TV