Poribljavanje-Trebisnjice-i-Susice-9.jpg

Zajedničkom akcijom “Hidroelektrana na Trebišnjici” i SRD “Trebinje”, u sklopu redovnih aktivnosti poribljavanja, izvršeno je poribljavanje ribolovnih voda Trebinja. Količinom od oko 80 000 mlađi potočne pastrmke kategorija 0+, proizvedene u mrijestilištu “Mirotinj” poribljeno je više lokacija na rijeci Trebišnjici i rijeci Sušici koja se ulijeva u Goričko jezero.

Poribljavanje-Trebisnjice-i-Susice-8.jpg

Poribljavanje-Trebisnjice-i-Susice-6.jpg

Poribljavanje-Trebisnjice-i-Susice-5.jpg

Poribljavanje-Trebisnjice-i-Susice-1.jpg