Posao u Srpskoj pronašla 51 osoba s invaliditetom
PRIJEDOR, BANJALUKA - Svoje radno mjesto u Republici Srpskoj još traži 1.275 osoba s invaliditetom, dok je sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Srpske ove godine finansirano zapošljavanje 51 osobe.

Tako je 29 osoba s invaliditetom pronašlo posao kod nekog od poslodavaca, 16 osoba se odlučilo na samozapošljavanje, dok je šest osoba s invaliditetom svoj posao pronašlo u okviru komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

"Bitno je napomenuti da ovo nije konačan broj zaposlenih jer je u procesu realizacija finansiranja zapošljavanja, odnosno potpisa ugovora sa još nekoliko aplikanata, ali treba istaći da zahtjevi za novčani stimulans svakodnevno dolaze, što znači da proces zapošljavanja osoba s invaliditetom ima svoju dinamiku i kontinuitet", istakao je Dronjak za "Nezavisne novine".

Kako navodi, Fond je uspio afirmisati poslodavce iz realnog sektora nizom mjera, među kojima je i povećanje iznosa novčanog stimulansa za zapošljavanje osobe sa invaliditetom sa 4.000 KM na 7.000 KM, a sredstva planirana za zapošljavanje će se ubuduće realizovati redovnim putem, umjesto preko javnih poziva.

"Time su stvoreni uslovi za bržu realizaciju i veći odziv kako poslodavaca, tako i osoba s invaliditetom koje bi izvršile samozapošljavanje. Takođe, smanjen je broj dokumentacije pri apliciranju za novčani stimulans, a povećana je i aktivnost pružanja informacija kroz javna sredstva informisanja", naveo je Dronjak, dodajući da je jedna od mjera i povrat doprinosa na obračunatu i isplaćenu platu osobi s invaliditetom, za šta je u 2023. godini obezbijeđeno 5,5 miliona maraka.

Da je situacija u vezi sa zapošljavanjem povoljnija nego ranije potvrdio je za "Nezavisne novine" i Jovica Gajin, sekretar Udruženja paraplegičara regije Banjaluka.

"Koliko je drugima teško doći do posla, licima s invaliditetom je u neku ruku teže. Mada, situacija po tom pitanju je znatno bolja nego u prijašnjim vremenima. Tu prvenstveno mislim na period prije donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Taj zakon je uveliko pomogao da lica s invaliditetom lakše dođu do posla. U odnosu na prije situacija je bolja i zbog činjenice da je nivo obrazovanja kod lica s invaliditetom veći, tj. više se takvih lica obrazuje i u srednjim školama i na fakultetima", rekao je Gajin, dodajući da bi se otvaranjem novih mjesta u cjelini otvorila i radna mjesta za lica s invaliditetom.

Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da se prema njihovim podacima bez posla nalazi 135 slijepih i slabovidih osoba koje su zainteresovane za posao.

"Od njih 135, devet ili deset odsto su lica sa visokom stručnom spremom. To je baš veliki problem. Ljudi završe fakultet, ali ne mogu doći do posla", ističe Suzić.

Prema njegovim riječima, slijepa i slabovida lica teško dolaze do posla kod poslodavaca, te se zbog toga češće odlučuju za samozapošljavanje.

"Rijetki su primjeri zapošljavanja", rekao je Suzić dodajući da ne vjeruje da će se ukloniti predrasude prema licima s invaliditetom.

Inače, prema riječima direktora Fonda, na zapošljavanje osoba sa invaliditetom utiče više faktora, a glavni razlog je nedovoljna informisanost osoba o pravima koja imaju.

On je istakao da Fond pokušava upoznati osobe s invaliditetom sa pravima koje im daje zakon, te da će to nastaviti i u narednoj godini.

Inače, Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 3. decembra širom svijeta, a ustanovljen je 1992. godine.