narodna skupstina rs.jpg

Narodna skupština usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Srpske. Nacrtom zakona, između ostalog, kleveta će biti krivično djelo, a predviđene su novčane kazne.

Usvojen je i zaključak o javnoj raspravi na prijedlog Zakonodavnog odbora da ovo zakonsko rješenje ide u raspravu prije konačnog prijedloga koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Javna rasprava će trajati najmanje 60 dana.

-Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana su krivična djela kleveta i neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, koja će se kažnjavati novčanom ili kaznom zatvora. Propisano je da ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se on odnosi, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine - rekao je preključe u Narodnoj skupštini Republike Srpske ministar pravde Miloš Bukejlović obrazlažući ovaj zakon.