Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske danas je postigao dogovor da najniža plata u Republici Srpskoj u narednoj godini bude 410 KM.


Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović u izjavi novinarima nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta zahvalio je Savezu sindikata i Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske što je postignut dogovor o iznosu najniže plate.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić smatra da bi povećanje najniže plate u Republici Srpskoj trebalo da dovede do povećanja nivoa i ostalih primanja.
Sadašnji iznos najniže plate u Republici Srpskoj je 395 KM.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je ranije da bi najniža plata i od 500 KM bila sramotno mala, ali radi očuvanja postojećih radnih mjesta, stvaranja baze za otvaranje novih i sve drugo što se planira, socijalni partneri moraju biti realni i odgovorni da ne bi bio ugrožen cjelokupni sistem.
"Na taj način smo se odnosili i kada je bila riječ o penzionerima. Radili smo na postepenom i kontinuiranom povećanju penzija u dogovoru sa penzionerima, na način da se ne dozvoli nikome da to pokvari. Tako se treba ponašati i u svakoj drugoj oblasti. U međuvremenu, svi treba da sazrimo i razumijemo šta će neke stvari prouzrokovati kratkoročno i dugoročno", pojasnila je Cvijanovićeva.
RTRS