F19D6CF3-C1A9-4139-963F-38322F80F677.jpeg (207 KB)

Novu poslovnu zgradu MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ (MH „ERS“) i Grada Trebinja gradiće konzorcijum hercegovačkih firmi Herc gradnja i Segment , a danas je u Matičnom preduzeću potpisan ugovor o nabavci radova na izgradnji (rekonstrukciji) objekta vrijedan 7,99 miliona KM.

Ugovor su potpisali Luka Petrović, generalni direktor MH „ERS“ i Đorđe Vujović, direktor Herc gradnje, ispred konzorcijuma. Radovi treba da počnu krajem mjeseca, a rok za završetak je dvije godine.

Zgrada se nalazi u samom centru grada, u Nemanjinoj ulici, a novi poslovni objekat gradi se na zemljištu koje je u vlasništvu Grada Trebinja, a na kome se sada nalazi ruinirana zgrada iz vremena Austrougarske monarhijena kojoj nisu mogući značajniji građevinski zahvati.

„Staru zgradu, koja je u veoma lošem stanju, zamijeniće objakat koji treba da zadovolji sve potrebe ERS – a i Grada Trebinja. ERS će tu smjestiti dio svojih službi, a Grad će u tom objektu smjestiti dijelove svojih organizacionih jedinicakoje se sada nalaze u čak četiri objekta“, istakao je Petrović.

S obzirom da je Grad obezbijedio lokaciju, ERS je za izgradnju ovog objekta obezbijedila finansijska sredstva.