U Sarajevu je danas potpisano pet međupolicijskih sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice s ciljem efikasnijeg sprečavanja ilegalnih migracija, saopšteno je iz Granične policije.
Potpisivanje sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice je uslijedilo nakon duže inicijative s ciljem efikasnijeg odgovora na problem ilegalnih migracija u BiH uz gotovo iscrpljene materijalno-tehničke i ljudske kapacitete Granične policije koja od 2017. godine maksimalnim angažovanjem sprovodi pojačane mjere na granici BiH.galic-culum.jpg

Sporazume je potpisao direktor Granične policije BiH Zoran Galić sa zamjenikom šefa Policije Brčko distrikta BiH Seadom Jašarevićem, ministrima unutrašnjih poslova Livanjskog kantona Darinkom Mihaljevićem, Zapadno-hercegovačkog kantona Zdravkom Borasom i Hercegovačko-neretvanskog kantona Slađanom Bevandom, te policijskim komesarom Posavskog kantona Marijanom Mikićem.
Sporazumima je konkretizovana podrška ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta u angažovanju policijskih službenika koji će obavljati poslove nadzora granice u koordinaciji s pripadnicima Granične policije BiH, na osnovu operativnih procjena i planova policijske agencije na nivou BiH radi sprečavanja ilegalnih prelazaka granice na ugroženim područjima.
Sporazum sa MUP-om Unsko-sanskog kantona biće potpisan naknadno zbog službenog odsustva rukovodilaca Ministarstva.
U Sarajevu je održan i radni sastanak na temu modaliteta efikasnijeg odgovora na problem ilegalnih migracija kojem je, osim predstavnika pet policijskih tijela, prisustvovao i direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum.
U saopštenju iz Granične policije navodi se da su Ćulum i Galić prošle godine potpisali Sporazum o pružanju pomoći i operativnoj saradnji otkad su, u skladu sa mogućnostima MUP-a Republike Srpske, službenici uključeni u nadzor graničnog pojasa na istočnom i sjeveroistočnom dijelu BiH.
Svi potpisani sporazumi predviđaju formiranje i angažman zajedničkih patrola na područjima u nadležnosti navedenih policijskih tijela, kojim će rukovoditi policijski službenici jedinica Granične policije BiH na lokalnom nivou.
U saopštenju se podsjeća da u 2018. i 2019. godini Graničnoj policiji podršku angažmanom policijskih službenika na granici pružaju i Agencija za istrage i zaštitu i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, te da je zbog nedostatka 400 policijskih službenika Granične policije BiH neophodan angažman većeg broja policijskih tijela.
Uz podršku u angažmanu policijskih službenika, za nadzor granice neophodna je brojnija i sofisticiranija specijalistička oprema, a posebno s povećanjem broja policajaca.