Penzioneri.jpg

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju iznosa najniže penzije, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2024. godine, određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2023. godine, povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno za 9,20 odsto i to:

- do 15 godina penzijskog staža - 300,61 KM
- za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina - 360,76 KM
- za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina - 420,90 KM
- za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina - 481,08 KM
- za 40 godina penzijskog staža i više - 601,35 KM.

Za realizaciju ove odluke Vlada Republike Srpske će obezbjediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2.900.000 KM mjesečno, odnosno oko 34.800.000 KM do kraja 2024. godine.

Članom 83. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se penzije ostvarene do 31. decembra prethodne godine usklađuju od 1. januara svake godine, počev od 2013. godine, prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Republici u prethodnoj godini.