luka-petrovic.jpg

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da će povećanje cijene električne energije biti minimalno i naveo da će potrošaču koji ima račun od 50 KM, povećanje iznositi manje od dvije KM.

Petrović je istakao da se to povećanje neće desiti svim domaćinstvima u Republici Srpskoj, te da je intencija da privredni subjekti koji troše ne više od 35.000 kilovatsati cijena električne energije bude smanjena jer je sada visoka i njima će doći do smanjenja cijene do desetak odsto u ukupnom računu.

"Naše opredjeljenje je da povećanje cijene bude najminimalnije što može, jer pratimo politiku Vlade Republike Srpske i nastojimo da osnažimo status energetski zaštićenog kupca", naglasio je Petrović za ATV.

On je pojasnio da niskim cijenama u odnosu na proizvodne "Elektroprivreda" godišnje gubi 30 miliona KM, odnosno mora da ih nadomjesti iz nekih drugih izvora kako bi stanovništvo uspjelo da dobija struju po povoljnoj cijeni.

"Što se tiče drugog pristupa, tržišnog, kada bismo tu istu električnu energiju prodavali na tržištu BiH ili Balkana, mi bi u budžetu imali 90 miliona KM. Mi na taj način ublažavamo svoje subvencije", naveo je Petrović.

On je pojasnio da je do poskupljenja moralo doći jer postoje jasne procedure i zakoni u Republici Srpskoj u slučaju kada neki od regulisanih proizvođača električne enrgije, a ima ih pet - dvije termoelektrane i tri hidroelektrane, dobije ili mu se odobri povećanje cijena električne enrgije.

"To se mora u određenom procentu prenijeti na javno snabdjevanje koje se sastoji od domaćinstava i privatnih preduzetnika koji godišnje ne troše više od 35.000 kilovatsati električne energije. To je učešće od 45 odsto javnog snabdjevanja u tom odobrenom povećanju cijena električne energije", pojasnio je Petrović.