Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske -
 
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poziva sve građane koji još nemaju zdravstveno osiguranje da posjete nadležne poslovnice Fonda kako bi regulisali svoj status.

- Iako se još uvijek finansiraju zdravstvene usluge za osigurane i neosigurane građane, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, ukinuće se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane. Zato je jako važno da svi građani koji nemaju zdravstveno osiguranje na vrijeme regulišu svoj status u nadležnim poslovnicama Fonda kako se ne bi stvarale gužve i čekanja, budući da epidemiloška situacija i dalje nalaže opreznost - navode iz Fonda.

Kažu da se to posebno odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji do danas nisu regulisali svoj status osiguranja.

Podsjećaju da Republika Srpska već više od godinu dana zbog aktuelne epidemiološke situacije finasira zdravstvene usluge za sve građane (osigurane i neosigurane) u javnim zdravstvenim ustanovama.

- Po ukidanju vanredne siutuacije, neosigurani građani više neće moći da ostvaruju ovo pravo, te je važno da prije toga regulišu svoj status zdravstvenog osiguranja. Naš cilj je da za svakog građanima koji nema utvrđen osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, prijavimo na osiguranje na jedan od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja - ističu u Fondu.

Fond je i nedavno na svojoj internet stranici objavio izjavu koju je potrebno popuniti prilikom prijave na osiguranje kako bi ubrzali proces prijave i spriječili šetanje građana od jedne do druge institucije.

- Takođe, na internet stranici Fonda,građani mogu da se detaljnije informišu o mogućnostima prijave na zdravstveno osiguranje. Osim toga, pozivom na broj 051 249 171 mogu da dobiju i dodatne informacije, poput toga koja im je dokumentacija potrebna u cilju prijave na zdravstveno osiguranje. Fond još ranije u saradnji sa Poreskom upravom Srpske ima mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne, pa više nije potrebno da odlaze u Poresku upravu kako bi dobili potvrdu o ličnim primanjima. To će, takođe, značajno ubrzati proces prijave na zdravstveno osiguranje - navode oni.

Podsjećaju da je izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju Srpske, koji je počeo da se primjenjuje početkom prošle godine dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa koji se na zdravstveno osiguranje u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov, mogu prijaviti zbog svog zdravstvenog statusa, što ranije, kako kažu nije bio slučaj.