Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović donijela je dvije uredbe.
Željka Cvijanović - Foto: RTRS

- Uredbu sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske.

- Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Navedene uredbe stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.