Promocija monografije MUP-a (Foto: Vlada Srpske) -
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavilo je u Banjaluci monografiju koja na cjelovit način obrađuje nastanak i razvoj MUP-a u proteklih 30 godina.

Monografija MUP-a Republike Srpske 1992-2022. godina predstavlja i Policiju Republike Srpske danas, sa vizijom budućnosti.

Član Uređivačkog odbora Mile Šikman rekao je da se Monografija sastoji iz dva dijela - uvodnog i glavnog, da ima 308 stranica, 340 fotografija i više od 50 šema i grafičkih prikaza.

- To je dokument koji na naučno provjerljiv način prikazuje razvoj MUP-a Republike Srpske u proteklih 30 godina - rekao je Šikman.

Premijer Radovan Višković je rekao da je MUP Srpske jedna od ključnih republičkih institucija zato što Republika Srpska nema vojsku i što su pripadnici MUP-a jedini zaduženi za bezbjednost njenih građana i imovine.

- Ponosan sam na činjenicu da je MUP Republike Srpske, povodom 30 godina postojanja, uradio monografiju u kojoj je prikazan njegov razvojni put - rekao je Višković i dodao da je Vlada Srpske u proteklom mandatu radila na jačanju ljudskih i kadrovskih potencijala MUP-a.

Lukač je naveo da su kroz Monografiju pokušali da prikažu suštinu razvoja MUP-a Srpske, način na koji je kroz sve ove godine ispunjavao svoje obaveze, te mlade generacije koje ulaze u njegov sastav.

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da su Policija i MUP Srpske radili i na formiranju, ali i na tome da u izazovnim vremenima očuvaju Srpsku.