lg_6208_naslV  1.jpg

Danas su predstavnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu dekan prof. Božidar Popović i prodekan za nastavu prof. Srđan Lale, bili na radnom sastanku sa predstavnicima Nacionalnog Gunma Univerziteta u Maebašiju, glavnom gradu prefekture Gunma u Japanu. U ime Gunma Univerziteta sa našim predstavnicima razgovarali su prorektor prof. Hidejuki Itabaši (Hideyuki Itabashi) i rukovodioci Departmana za Elektroniku i informatiku. Posjeta je organizovana posredstvom Ambasade BiH u Japanu, a sastanku je prisustvovao i ambasador Siniša Berjan. Ovom prilikom dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji između Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva i Fakulteta nauke i tehnologije Gunma Univerziteta, koje će se realizovati do kraja februara 2023. godine, nakon sprovođenja administrativnih procedura. Razgovarano je o različitim pravcima saradnje, između ostalog o razmjeni studenata i akademskog osoblja, zajedničkim projektnim aplikacijama i definisanju okvira za naučnu saradnju i podršku međunarodne vidljivosti Simpozijuma Infoteh Jahorina. Naši predstavnici posjetili su i laboratorije za vještačku inteligenciju i virtuelnu realnost.