IMG-d92d610a80308e83da003b0bb2de0f19-V.jpg (297 KB)

Predstavnici Grada Trebinja, na čelu sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, borave u trodnevnoj studijskoj posjeti opštini Gladsaks, koja se u okviru projekta „euPolis“ organizuje u Kopenhagenu, u Danskoj.

Riječ je o projektu koji za cilj ima unapređenje zdravlja i uslova života građana primjenom novih metoda urbanog planiranja na bazi prirodnih rješenja u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama.

Delegacija Trebinja, u kojoj su i zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Nataša Tučić i arhitekta u Gradskoj upravi Trebinje Tijana Kozić, učestvuju u petom sastanku projektnih partnera na kome će delegacije razmijeniti aktuelne informacije o projektu te definisati buduće aktivnosti u svojim zajednicama. Osim toga, delegacijama će biti predstavljeni i primjeri dobre prakse i inovativna rješenja u opštini Gladsaks.

Pored pomenute danske opštine, partneri u projektu su Lođ (Poljska), Pirej (Grčka) i Beograd (Srbija).

U pitanju su pilot-gradovi u kojima će se putem projekta „euPOLIS” testirati inovativni načini projektovanja gradskih „plavo-zelenih” parkova, uz aktivno učešće građana i primjenu prirodom-inspirisanih rješenja, a sve radi unapređenja kvaliteta života u gradskim sredinama i pozitivnog uticaja na opšte zdravlje stanovnika.

Grad Trebinje je jedan od pet gradova tzv. “sljedbenika”, koji u projektu imaju zadatak da preuzmu i implementiraju inovativna „euPOLIS” rješenja.

Kako je gradonačelnik Mirko Ćurić danas istakao, Trebinje je spremno da prihvati inovativna rješenja koja unapređuju kvalitet života u urbanim sredinama te pozitivno utiču na zdravlje građana.

Projekat finansira program „Horizon 2020”, a više informacija je dostupno na internet sajtu: www.eupolis-project.eu.