Sarajevo /BiH će formirati pregovarački tim koji će predvoditi Pravobranilaštvo BiH da bi pronašla mirno rješenje za spor koji je pokrenula "Hrvatska elektroprivreda", koja od BiH, odnosno Srpske traži 100 miliona evra za svoja ulaganja u Termoelektranu "Gacko" do devedesetih godina prošlog vijeka.


Informaciju o podnesenom zahtjevu "Hrvatske elektroprivrede" za mirno rješenje spora juče je razmatrao Savjet ministara BiH.
- Pregovarački tim biće formiran za sedam do 14 dana. Ako pregovori ne bi uspjeli, slijedi nam arbitraža u nekoj od međunarodnih arbitražnih institucija - rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i dodao da će prijedlog ispred BiH vjerovatno biti da BiH nije ništa dužna Hrvatskoj.
"Hrvatska elektroprivreda" obavijestila je prije nekoliko mjeseci vlasti Srpske da potražuje određen iznos novca na osnovu investicija u sektor energetike u periodu prije početka posljednjih ratih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i to na osnovu ugovora iz 1973. godine.

I slovenačka "Elektroprivreda" traži od BiH u sklopu arbitražnog postupka pokrenutog prije tri godine u Vašingtonu 1,3 milijarde KM odštete, tvrdeći da Termoelektrana "Ugljevik"nije ispunjavala svoj dio ugovorenih obaveza. Kompanija iz Slovenije je 1981. godine učestvovala u finansiranju izgradnje Termoelektrane "Ugljevik".
Glas Srpske