Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je predstavljen projekat prekogranične saradnje “Transport related Air Pollution and Health impacts in the Čačak city“ (AIRPOLISCA), koji realizuju Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Kragujevcu i Grad Čačak.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović objasnio je da projekat predstavlja prenos tehnologije za razvoj senzorske mreže za mjerenje kvaliteta vazduha, koji je već razvijen na ovom fakultetu, prenosi katera.news.

Popović je rekao da je namjena da se ova tehnologija prenese u grad Čačak, jer se oba grada bore sa problemom kvaliteta i zagađenosti vazduha.

– Na ovaj način nauka i dva fakulteta spajaju lokalne uprave iz dvije različite zemlje, nama bliske Srbije i Republike Srpske, tj. BiH – rekao je Božović.

Profesor na Tehničkom fakultetu u Čačku Srećko Ćurćić izjavio je da bez digitalizacije u budućnosti neće moći kvalitetno da funkcionišu ni lokalne samouprave ni privredni subjekti i zato je, prema njegovim riječima, jako važna zajednička saradnja.

– Inicirao sam ideju pregranične saradnje, transfera tehnologije iz oblasti digitalizacije poljoprivrede i zaštite životne sredine i ostalih digitalizacija zahtevnih procesa koji se finansiraju iz odrovarajučih fondova Evropske unije – rekao je Ćurćić.

Prema njegovim riječima, prekogranična saradnja dobrih praksi u lokalnoj samoupravi će se proširiti i na dobre prakse odgovarajućih privrednih subjekata čime će se stvoriti konkurentnost privrednih subjekata i dobar ambijent, koji treba da omoguće lokalne samouprave, za život i rad.

Profesor na Elektorotehnikom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Slobodan Lubura istakao je da je vrijednost ovog projekta oko 16.000 maraka.

– Projekat je samo polazna tačka za nastavak dalje saradnje. Sljedeći projekat je aplikacija, napisana je, trenutno je na ocjeni, a njegova vrijednost je oko 160.000 KM – rekao je Lubura.

Lubura je dodao da je ovaj projekat prvi korak u međusobnoj saradnji u kojoj će i Tehnički fakultet iz Čačka, kroz drugi transfer tehnologija, pomoći našoj lokalnoj zajednici.

Današnjem sastanku prisustvovali su i načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović, pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine grada Čačak Mirjana Đoković, zamjenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović, te predstavnici Elektotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu i predstavnici grada Istočno Sarajevo.