Prevencija je jedan od najvažnijih instrumenata borbe protiv kriminaliteta jer sve države koje imaju jake preventivne instrumente imaju daleko manju stopu kriminaliteta, istaknuto je na današnjoj naučno-stručnoj konferenciji „Kaznena politika i prevencija kriminaliteta“ koja se održava u Trebinju.


Stanko Bejatović , predsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda je istakao da je, iz tih razloga, prevencija kriminaliteta najvažnija tema ovog skupa.


„Mi na ovoj konferenciji treba da damo odgovore na dva pitanja, najprije da li krivično-pravne norme na prostorima država, čiji predstavnici učestvuju u radu konferencije, a to su Srbija, BiH, Crna Gora i Hrvatska, zadovoljavaju standarde koji su u funkciji prevencije kriminaliteta i ako ne šta bi trebalo mijenjati da bi te norme bile u funkciji“, naveo je Bejatović.


Za potrebe konferencije napisano je 38 referata, koji su objavljeni u zborniku, a u kojima će se naći odgovori na pitanja koja su važna za prevenciju kriminaliteta.


„Nadam se da ćemo, cijenjeći prema referatima i učesnicima konferencije, dati odgovore na ova dva pitanja i na taj način dati i svoj doprinos državama regiona da se adekvatnije suprotstave kriminalitetu“, rekao je Bejatović.


On je Luki Petroviću, direktoru „Elektroprivrede RS“ i bivšem gradonačelniku Trebinja uručio zahvalnicu Srpskog udruženja u znak uspješne saradnje koja će, kako je naveo postati tradicija jer planiraju i naredne godine da naučno-stručni skup organizuju u gradu na Trebišnjici.


Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske je naveo da je naučni skup iz krivično-pravne oblasti od izuzetnog značaja za razvoj pravne misli i pravničke prakse za RS.


„Iz tih razloga je Centar ovu konferenciju uvrstio u svoj godišnji program rada u okviru stručnog usavršavanja sudija i tužilaca iz RS i učešće na ovoj konferenciji ulazi u obaveznu obuku sudija i tužilaca iz Srpske“, naveo je Čavić.


Ovo je deveta naučno-stručna konferencija, koju Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda organizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde RS.


Izvor RT