Na današnji dan 1914. godine umro je srpski kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac, član Srpske kraljevske akademije i horovođa Beogradskog pjevačkog društva, koji je obilježio srpsku klasičnu muziku.
Stevan Mokranjac - Foto: Wikipedia
Mokranjac je rođen 9. januara 1856. gopedidine u Negotinu, a umro je prije 105 godina u Skoplju. Zaslužan je za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umjetničku muziku.

Završio je gimnaziju u Beogradu, prirodno-matematički odsjek Velike škole. Kao gimnazijalac, bio je član Srpskog pjevačkog društva, a muzičko obrazovanje sticao je u Minhenu, Rimu i Lajpcigu.

Po povratku u Beograd, razvio je mnogostranu muzičku djelatnost. Bio je horovođa Beogradskog pjevačkog društva, koje je pod njegovim vođstvom steklo međunarodni ugled.

Njegovo djelo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku.

Bio je profesor i direktor Srpske muzičke škole, danas Muzičke škole "Mokranjac", kao i pokretač Saveza pjevačkih društava. Njegovom zaslugom osnovan je prvi gudački kvartet u Srbiji.

Godine 1906. izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije /danas Srpske akademije nauka i umjetnosti/.

Najpoznatija njegova djela su Rukoveti – 15 spletova pjesama zasnovanih na folklornim motivima iz različitih dijelova Srbije, BiH, Makedonije, Bugarske, Primorski napjevi, duhoviti skerco Kozar, kao i muzika za pravoslavna bogosluženja.

Poznati su njegovi zapisi narodnih pjesama i igara sa melodijama iz Levča, kao i dvije značajne zbirke zapisa sa srpskim crkvenim napjevima Osmoglasnik i Strano pjenije.

U svom glavnom djelu "Rukoveti", Mokranjac je stvorio specifičan oblik rapsodije, uobličavajući narodne pjesme iz naših krajeva, sa istančanim osjećajem za harmonska, melodijska i tekstualna obilježja.

Njegove duhovne kompozicije, inspirisane tradicionalnim pravoslavnim crkvenim napjevima, su remek-djela srpske crkvene muzike.