U saradnji Muzeja Hercegovine u Trebinju i Muzičke škole Trebinje sinoć je u Muzeju Hercegovine priređen koncert klasične Gitare Danijela Cerovića. Cerović se pulici u Trebinju prvi putt predstavio sa solističkim koncertom, a prije nekoliko godina svirao je kao gost na jednom koncertu.Danijela Cerović je pojasnio da se za ovaj koncert odlučio za program koji čini dio njegovog posljednjeg projekta, a to je barokna muzika Silvius Leopold Weissa, koji je poznati barokni kompozitor i Bahov savremenik, a komponovao je za lautu koja je preteča gitare.

"To je repertoar koji sam transkriptovo za klasičnu gitaru i koji sam izveo nekoliko puta u posljednjih mjesec dana, a izvešću ga i u narednom periodu kada mislim i da ga snimim. Ta muzika mene inspiriše i nadam se da su i gledaoci uživali", istakao je Cerović.