Privredna komora Republike Srpske  (foto:komorars.ba) -
Privredna komora Republike Srpske poziva poslovne subjekte koji imaju namjeru da u školskoj 2022/23. godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih i tehničkih škola, da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja.

Cilj unapređenja saradnje sa srednjim školama u Republici Srpskoj jeste podizanje nivoa praktičnog znanja i vještina učenika u skladu sa potrebama tržišta rada, saopšteno je iz Privredne komore Srpske.

- Proces unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i prilagođavanje potrebama tržišta rada zahtjeva uključivanje poslovnih subjekata u realizaciju praktične nastave s ciljem povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim vještinama, koje se mogu steći u realnoj radnoj sredini - navodi se u saopštenju.

Iz Privredne komore su istakli značaj posvećenosti privrednih subjekata u odgovarajućem broju i kvalitetu, za unapređenje kvaliteta praktične nastave učenika sa dualnim elementima.

- Preduzeća koja budu realizovala praktičnu nastavu imaće obavezu da obezbijede kadrovske potencijale u smislu stručnih lica, odnosno mentora za praktičnu nastavu, te materijalno-tehničke uslove, koji se odnose na sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu - navodi se u saopštenju.

U skladu sa nadležnostima povjerenim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Privredna komora Republike Srpske će sprovoditi obuke mentora, odnosno lica u radnom odnosu u poslovnom subjektu, koja su zadužena za učenike na praktičnoj nastavi.

S ciljem većeg učešća praktične nastave u poslovnim subjektima, te intenzivnije saradnje sa obrazovnim institucijama, Privredna komora Srpske poziva privredna društva da popune kratki upitnik koji se nalazi na internet stranici Komore o iskazivanju interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave za srednja stručna i tehnička zanimanja.

Popunjene upitnike potrebno je dostaviti na faks: 051/493-126 ili na e-mail: [email protected] najkasnije do 25. jula ove godine.