Privredna komora Republike Srpske traži od nadležnih na svim nivoima da što prije stupe u kontakt sa institucijama Hrvatske i Slovenije kako bi se omogućio nesmetan protok robe, a koji je trenutno blokiran zbog virusa korona.privrednici-srpska.jpg

Komora Srpske traži od države odlaganje plaćanja poreskih obaveza, a od banaka prolongiranje otplate rata kredita za oštećena preduzeća, što su neke zemlje u Evropi već učinile.

Vladimir Blagojević, portparol komore kaže za portal CAPITAL kako najveći udar trpe izvozno orjentisane kompanije čije je poslovanje usmjereno prema Italiji, a koja je žarište ove zaraze u Evropi.

Naime, iako je u Italiji dozvoljen promet roba, Hrvatska je zabranila ulazak lica koja su posljednjih 14 dana boravila u Italiji, što se odnosi i na vozače. Tako se ovaj problem usložnjava jer prevoznici nakon Slovenije ne mogu preko Hrvatske do BiH.

“Vrlo brzo nećemo imati vozača koji redovno voze u Italiju a koji nisu u posljednjih 14 dana bili u toj zemlji, a to znači da tamo nećemo moći plasirati svoju robu niti od nje uvoziti ”, kazao je Blagojević.

Koliko je Italija važan spoljnotrgovinski partner za Republiku Srpsku najbolje pokazuje obim spoljnotrgovinske razmjene u 2019. godini a koji je iznosio 1,3 miljarde maraka.

Od te sume 568 miliona KM se odnosi na izvoz uglavnom obuće i ogrijevnog drveta dok je vrijednost uvoza 713 miliona KM od čega najviše u kategoji nafte i naftnih ulja.

“Situacija se usložnjava iz sata u sat a šteta je sve veća. Neophodna je hitna reakcija”, zaključio je Blagojević.

Inače, komora je na adrese privrednih društava u Srpskoj uputila anketu nakon koje će biti urađena analiza na osnovu koje će nadležnima biti upućen zahtjev za pomoć sa konkretnim prijedlozima.