Proboj tunela - Foto: RTRS
 
Ekipe Integral inženjeringa, izvođača radova, prokopale su osam kilometara dovodnog tunela za potrebe buduće Hidroelektrane Dabar.

Ukupna vrijednost radova na tunelu iznosi 120 miliona maraka.

Od 1. septembra 2016. ukupno je prokopano 10 i po kilometara glavnog i pristupnih tunela. Preostalo je još da se prokopa 1.720 metara.