Policijski službenici Policijske uprave Trebinje i Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, su 24. avgusta 2017. godine, izvršili pretrese terena na više lokacija u Gradu Trebinju gdje su pronašli i radnjom uviđaja izuzeli sledeće: na lokaciji Donje Čičevo – pet ručnih bombi i dvije tromblonske mine; na lokaciji sela Veličani – dvije granate; na lokaicji sela Poljice – sedam raketa od višecjevnog bacača; na lokaciji sela Skočigrm – osam minskoeksplozivnih sredstava i to: tri trotilska metka i pet ručnih kumulativnih bombi.Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su, do sada, na lokaciji Skočigrm pronašli i radnjom uviđaja izuzeli 194 komada različitih minskoeksplozivnih sredstava.
Navedeni pretresi su izvršeni u sklopu aktivnosti koje se realizuju s ciljem pronalaska i sprječavanja trgovine oružjem, a koje će biti nastavljene i u narednom periodu.
Sva pronađena minskoeksplozivna sredstva su predata predstavnicima Civilne zaštite.
Trebinje danas