Struja sat.jpg

Povećanje temperature vazduha, utiče i na sve veću potrošnja električne energije. Nedavni kolaps energetskog sistema koji je pogodio nekoliko država u regionu, pokazao je ranjivost elektro-energetskog sistema, posebno u uslovima ekstremne potrošnje. Elektroenergetski sistem Republike Srpske, uz uvoz struje i nešto lošije stanje u hidroakumulacijama, trenutno je stabilan.

Iako svi uglavnom strahuju od zimskih računa za struju, svako ljeto nam pokaže da ni kilovati potrošeni za rashlađivanje nimalo ne zaostaju za onima potrošenim za grijanje.

Da bi desetine hiljada klima uređaja nesmetano radilo pri izuzetno visokim temperaturama, neohodne su dodatne količine energije. Već od maja Elektroprivreda Republike Srpske uvozi struju, a domaći proizvodni kappaciteti trebalo bi da garantuju dodatnu sigurnost sistema.

- Sistem je stabilan i kao što smo na početku godine izvozili struju, u maju, junu i julu uvozimo - rekao je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

Trenutno je zbog remonta van pogona Termoelektrana Gacko. Sve tri hidroelektrane su u pogonu, ali hidrologija im ove godine nije išla na ruku.

- Imamo trenutno ostvareno oko 90 odsto plana, hidrologija je slabija - naglasio je Duško Vujović, rukovodilac sektora za proizvodnju električne energije u upravljanje vodama Hidroelektrana na Trebišnjici.

Ekstremna potrošnja, visoke temperature i dotrajali prenosni sistem za posljedicu su nedavno imali kolaps energetskog sistema - od Grčke, Albanije, Crne Gore, BiH i Hrvatske. Takve pojave nisu isključene ni u budućnosti.

- Da li je to moguće ne možemo gatati, ali činimo sve da osiguramo stabilnost i garantujemo proizvodnju, ali i da predviđamo potrošnju - dodao je Luka Petrović.

Upravo su proizvodni kapaciteti kojima raspolaže Elektroprivreda Srpske doprinijeli podizanju sistema tokom nedavnog prekida. Zato je važno njihovo održavanje - Hidrolektrana Trebinje 1 u remont će početkom septembra, dok bi Termoelektrana Gacko, nakon završenog remonta, na mreži trebalo da bude ponovo početkom avgusta.