remont.jpg

Redovni godišnji remont agregata i postrojenja u HE Trebinje 1 je po EE bilansu bio planiran za period septembar – oktobar 2021., a sve u skladu i sa terminima remontnih radova u HE Dubrovnik. Nakon što je Hrvatska elektroprivreda (HEP) odustala od planiranih remontnih radova na agregatima u septembru, a istovremeno zatražila zastoj cijele elektrane u periodu 29.05. – 06.07.2021. zbog pregleda dovodnog tunela i pregleda agregata broj 1, i dobila saglasnost iz EE sistema ERS za ovaj zastoj, istovremeno je usaglašeno i da HE Trebinje 1 obavi remontne radove vezane za beznaponsko stanje u pomenutom periodu.

Remontni radovi vezani za beznaponsko stanje HE Trebinje 1, tj.radovi u postrojenjima 14,4kV i 220kV su započeti 29.05.2021. kako je planirano, a završeni su 04.06.2021. prije planiranog roka, zbog stalnih apela iz ERS-a i potrebe za električnom energijom.

Najveći dio remontnih radova je izveden u sopstvenoj režiji, korišćenjem sopstvene radne snage, odnosno radnika Pogona HE Trebinje 1, osim jednog dijela specijalističkih ispitivanja izvedenih od strane “IRCE” a.d. Istočno Sarajevo. Radovi su izvedeni u potpunosti u skladu sa Planom godišnjeg remonta za 2021. godinu.

HET