Republika Srpska dobila je ključne ekonomske dokumente za naredni period.Narodna skupština usvojila je Program ekonomskih reformi do 2022. godine.republika-srpska-dokumenti.jpg

Izglasan je i budžet za sljedeću godinu, čiji okvir iznosi 3 milijarde i 425 miliona maraka. Usvojen je i prateći Zakon o izvršenju budžeta.

Podršku poslanika dobile su i izmjene Zakona o doprinosima, prema kojem je stopa osiguranja od nezaposlenosti sa 0,8 odsto, smanjena na 0,6 odsto.

Usvojena je i Odluka prema kojoj Srpska u 2020. godini može izdati garancije za kreditna zaduženja do 500 miliona maraka.

Poslanici su podržali i Odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju Republike Srpske.