Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na današnji dan 2008. godine Zakon o zaštiti naziva Republika Srpska, koja je nastala prvobitno kao Srpska Republika BiH.
Republika Srpska - Foto: RTRS

REPUBLIKA SRPSKA NASTALA IZ SRPSKE REPUBLIKE BiH

Devetog januara 1992. godine, prije bilo kakvih ratnih sukoba u BiH, odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH nastala je Srpska Republika BiH da bi u avgustu 1992. bila preimenovana u Republiku Srpsku.

Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, potpisanim 21. novembra 1995. godine, postala je međunarodno priznata kao jedan od dva entiteta BiH sa velikim ovlaštenjima - sudskom, zakonodavnom i izvršnom vlasti.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, a po popisu stanovništva iz 2013. godine, u Republici Srpskoj žive 1.170.342 lica.

Rezultati popisa iz 2013. godine pokazuju da u Republici Srpskoj ukupan broj domaćinstava iznosi 408.825, a stanova 584.261.

NEKOLIKO INICIJATORA NAZIVA REPUBLIKA SRPSKA

Postoji nekoliko verzija o začetku ideje da se srpska autonomija u BiH nazove upravo Republika Srpska.

Prema jednoj verziji, profesor Ljubomir Zuković, ministar obrazovanja, nauke i kulture u prvoj Vladi Srpske, bio je inicijator naziva Republika Srpska, pa je na sjednici Narodne skupštine u Banjaluci odlučeno da se dotadašnji naziv Srpska Republika BiH promijeni.

Zuković je naveo da je na sastanku u odmaralištu "Kikinda" na Palama, na kojem su prisustvovali najviši republički finkcioneri, sugerisao da je "u svemu bitan naziv Srpska, koji može da stoji i sam, jer, državno uređenje sutra može i da se promijeni, a naziv Srpska da ostane".

Svi prisutni su se, bez rasprave i rezerve, naveo je profesor, sa iznesenim prijedlogom saglasili.

Druga verzija govori da je "kum" naziva Republika Srpska bio jedan od predratnih intelektualaca, muzički menadžer Goran Marić, poznat kao "Malkolm Muharem", idejni tvorac niza predratnih sarajevskih bendova.

Sa njim su, prema toj verziji, nazivu kumovali i današnja predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, te intelektualci Dragoslav Bokan, Sonja Karadžić, Dragoš Kalajić...

Sam Marić je ispričao da je ime Republika Srpska njegova ideja, nastala u razgovoru sa Sonjom Karadžić i Dragoslavom Bokanom.

Marić je ispričao da je dao prijedlog da se pridjev srpska pretvori u imenicu po uzoru na Poljsku, Češku, Mađarsku, te "da se državi da ime Srpska".

Ta ideja je kasnije provjerena u širem krugu ljudi u Beogradu sa Majom Gojković, Isidorom Bjelicom i sada pokojnim Dragošem Kalajićem.

NEOSPORIVO IME

Od proglašavanja Republike Srpske, čak i nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u kojem su i bošnjačke vlasti verifikovale to ime, traju bezuspješni pokušaji, mahom političkog Sarajeva, da ospori ovaj naziv i uopšte dan kada je Srpska stvorena - 9. januar 1992. godine.