Sarajevo - Foto: Wikipedia
U Sarajevu će biti održan sastanak predstavnika Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu putnika pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Razgovaraće o smanjenju poreza, oslobađanju od akciza na potrošeno gorivo i putarina za izgradnju auto-puteva.