Sebiji Izetbegović prijete tri godine zatvora

SARAJEVO - Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu (UNSA) da Sebiji Izetbegović, generalnom direktoru Kliničkog centra u Sarajevu, oduzme akademsko obrazovanje i poništi magistarski nosi sa sobom i krivičnu odgovornost.

Tužilaštvo KS već dvije godine bojažljivo vodi istragu o Sebijinom školovanju i akademskom putu.

Odluka Senata je jasna. Utvrđene su brojne nejasnoće, diploma ne postoji, a indeks koji je dostavila Tužilaštvu ne dokazuje apsolutno ništa bez ispita i dokaza da ih je položila!

S druge strane, Krivični zakon Federacije je, takođe, jasan.

"Ko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu ispravu s ciljem da se takva isprava upotrijebi kao prava, ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine", navodi se u članu 372. Krivičnog zakona FBiH..

Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u pogledu javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se po zakonu mora voditi, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina, piše Avaz.

Kako stoje stvari, Sebija je počinila i krivično djelo prevara.

I tu je jasan član 394. Krivičnog zakona Federacije

"Ko s ciljem da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist, dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine što učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Ako šteta prelazi 30.000 KM, a učinitelj je postupao s ciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina", navodi se u zakonu.

Ono što je interesantno, s obzirom na to da je Sebija na pozicijama direktora KCUS-a i profesora na Medicinskom fakultetu ostvarivala zaradu, potrebno je utvrditi kolika je tu zaista šteta i protupravna imovinska korist. Šta piše u Statutu KCUS-a

I Statut KCUS-a je više nego jasan. Sebija je morala biti suspendovana jer više ne ispunjava uslove za rad na Medicinskom fakultetu i nema uslove da vodi KCUS.

Jasno je navedeno šta mora imati generalni direktor: završen medicinski fakultet, završena specijalizacija iz djelatnosti UKC-a, da je nastavnik medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta. Ali, kako ne ispunjava uslove, ne može više biti ni na čelu ove ustanove.