Skokove sa brane na jezeru Klinje po treći put je organizovala Javna ustanova “Kulturno – sportski centar Gacko”, u okviru manifestacije “Kulturno – sportsko ljeto Gacko 2023”, a pod pokroviteljstvom Opštine Gacko.

Pogledajte dio atmosfere skokova sa najstarije lučne brane na Balkanu.