Skupština grada Trebinja na 23. redovnoj sjednici u utorak, 16. aprila, razmatraće izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave u 2018. godini.


Na dnevnom redu su i pojedinačni izvještaji o radu i rezultatima finansijskog poslovanja za prošlu godinu javnih ustanova i preduzeća čiji je Grad Trebinje osnivač, kao i informacije o radu javnih preduzeća „Vodovod“ i AD „Komunalno“ Trebinje.


Skupština bi trebalo da donese i odluke o davanju saglasnosti gradonačeniku za pokretanje procedura za nalazak strateškog partnera javnoj zdravstvenoj ustanovi „Apoteka Trebinje“, te podršku projektu izgradnje Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama.


Predloženim izmjenama odluke o načinu finansiranja izgradnje gradske tržnice na Trgu slobode planirano je da se sredstva za radove na ovom objektu izdvajaju u dvije budžetske godine, pri čemu će 300.000 KM biti obezbijeđeno u ovoj a preostalih 330.000 KM u narednoj godini.


Skupština bi trebalo da donese i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente, visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture za 2019. godinu.


Pred odbornicima biće i informacija o pripremljenosti turističke sezone i program razvoja sporta za 2019. godinu, izvještaj o realizaciji programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica za 2018. godinu, informacija o programima održanim u okviru prošlogodišnjeg „Trebinjskog kulturnog ljeta“, realizovanim projektima po javnim pozivima za sufinansiranje organizacija civilnog društva, ali i o položaju i materijalnom statusu penzionera, te stanju bezbjednosti u drugom polugodištu 2018.


Izvor:RT