Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći policijskim službenicima.
Žandarmerija Republike Srpske - Foto: RTRS
Republički štab za vanredne situacije upoznao se sa Informacijom Ministarstva unutrašnjih poslova o posebno otežanim uslovima rada policijskih službenika koji su radili u periodu od 15.03. do 15.04.2020. godine, a koji su prouzrokovani pojavom virusa korona, kao i sa predloženim zaključkom da se svakom policijskom službeniku koji je u navedenom periodu radio najmanje tri sedmice isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Štab je predložio Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a imajući u vidu razloge navedene u tački 1. ovog zaključka omogući isplatu jednokratne novčane pomoći za svakog policijskog službenika u iznosu od 1.000 KM.

Štab je zadužio Ministarstvo unutrašnjih poslova da Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske dostavi spisak policijskih službenika koji ispunjavaju uslove za isplatu jednokratne novčane pomoći.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, navedeno je u saopštenju.