Izolovani napadi na manjinske povratnike u BiH kontinuirano traju, ali generalno se ne istražuju i ne procesuiraju adekvatno, navodi se u globalnom izvještaju Stejt departmenta o ljudskim pravima.


Isti izvor navodi da se manjinski povratnici i dalje suočavaju sa preprekama u ostvarivanju svojih prava u mjesta povratka.

U izvještaju se podsjeća da je većina Bošnjaka i Hrvata napustila Republiku Srpsku, dok je većina Srba napustila FBiH.

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, 96.830 lica ima status interno raseljenih osoba, a UNCHR je početkom godine direktno pružao pomoć za 10.484 lica ove kategorije.

Prema podacima UNHCR-a, oko 7.000 osoba, uključujući interno raseljena lica, i dalje žive u kolektivnom smještaju.

"Iako je taj smještaj trebao da bude privremen ispostavilo se da neki u tim uslovima žive 20 pa i više godina. Veliki broj interno raseljenih lica i dalje živi u neodgovarajućim uslovima koji utiču na njihov život", navodi se u izvještaju.

Vlasti u zemlji i Ustav omogućavaju dobrovoljni povratak ili lokalnu integraciju interno raseljenih lica u skladu sa Principima i smjernicama UN o interno raseljenim licima, podsjeća se u izvještaju.

"Vlasti promovišu bezbjedan povratak i raseljavanje ili lokalnu integraciju izbjeglica i interno raseljenih lica, u zavisnosti od njihovog izbora", navodi se u izvještaju.

U dijelu koji se odnosi na zatvorske uslove u izvještaju se navodi da su uslovi u zatvoru u Sarajevu veoma loši zbog dotrajalosti objekta i prevelikog broja zatvorenika, odnosno da su čak četiri zatvorenika smještena na površini od osam kvadrata zajedničkog prostora.

Nakon inspekcije 2006. godine, ombudsman za ljudska prava opisao je uslove u zatvoru u Sarajevu kao najgore u zemlji, podsjeća se u izvještaju.

Ombudsman je prijavio da niko nije učinio ništa da to bude riješeno, ni zatvorska uprava ni vlasti u FBiH.

Izvor SRNA