Granična policija BiH - Foto: ilustracija

Strani državaljni od sutra mogu da uđu u BiH ako imaju negativan PCR test na virus korona, ne stariji od 48 časova, saopšteno je iz Granične policije.

Granična policija BiH primjenjivaće od sutra u 6.00 časova ovu odluku Savjeta ministara.

Ulazak u BiH bez negativnog PCR testa na virus korona omogućen je za državljane Crne Gore i Hrvatske kada u BiH ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihovim supružnicima i maloljetnoj djeci, koji su državljani drugih zemalja, te posadi i kabinskom osoblju aviona, čije je krajnje odredište BiH.

Na ovaj način omogućen je ulazak i vozačima i suvozačima teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom prometu, uz uslov da njihov boravak u BiH ne traje duže od 12 časova.

Bez negativnog testa mogu ući i posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom prometu, diplomatsko-konzularno osoblje akreditovano u BiH, koje prilikom ulaska u BiH, osim diplomatske iskaznice Ministarstva inostranih poslova, mora posjedovati i predočiti važeći pasoš.

Isti režim ulaska važi i za službe i timove civilne zaštite kada je njihov ulazak u BiH hitan i neodgodiv, pripadnike vojnih snaga članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnicima komande NATO-a i EUFOR-a u BiH.

Ulazak je omogućen i za čelnike država i vlada i članove njihovih delegacija, čiji je dolazak i odlazak iz BiH najavljen Graničnoj policiji diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH, te za strance koji putuju preko područja BiH radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na području BiH.

Svi navedeni strani državljani obvezni su pridržavati se i poštovati uputstva i naredbe nadležnih tijela BiH, epidemioloških i zdravstvenih službi.

Savjet ministara juče je donio odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca.