Republički štab za vanredne situacije predložio je Savjetu ministara da donese potrebne akte s ciljem zabrane ulaska stranih državljana u BiH za vrijeme trajanja vanredne situacije.
Granični prelaz Gradiška - Foto: RTRS

Zaključak o zabrani ulaska stranih državljana stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab donio je zaključak na osnovu kojeg će se, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, javno objavljivati lično ime i prezime, kao i mjesto boravka/prebivališta lica, za koje se utvrdi da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.

Jedinice lokalne samoprave shodno ovom zaključku dužne su da u roku od 24 časa obezbijede adekvatan prostor za smještaj lica za koje je utvrđeno da je postupilo suprotno mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Republička uprava za inspekcijske poslove, a zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. marta.

Donesen je i zaključak o potrebi obezbjeđenja slobodnih smještanih kapaciteta u kasarnama, te predloženo Oružanim snagama BiH da obezbijede slobodne smještajne kapacitete u kasarnama u Republici Srpskoj za smještaj potencijalno oboljelih od novog virusa korona.

Republički štab naredio je "Robnima rezervama Republike Srpske" u stečaju da Štabu stavi na raspolaganje skladišne kapacitete na lokaciji Poslovni centar Vrbanja, na području Banjaluke, ukupne površine oko 1.000 metara kvadratnih.

Ovi skladišni kapaciteti koristiće za vrijeme trajanja vanredne situacije u slučaju da se za njima ukaže odgovarajuća potreba.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Ova dva zaključka stupaju na snagu danom donošenja.