novi-direktor-bolnice.jpg

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razriješila je dužnosti v.d. direktora opšte bolnice Trebinje Ljubicu Miljanović na njen lični zahtjev, a za v.d. direktora na period od 60 dana imenovan je Nedeljko Lambeta.

Nedeljko Lambeta je do sada obavljao funkciju direktora Komunalnog preduzeća u Trebinju. I po svemu što se može vidjeti u gradu taj dio posla obavljao je veoma uspješno, a rezultati rada doveli su do ljepšeg izgleda grada.

Međutim, kada se bira direktor Bolnice, bez obzira na koje vrijeme, posebno u periodu pandemije koja hara svijetom, trebalo bi da odabir bude pažljiviji.

Često slušamo da na čelu ustanova , preduzeća, trebaju da budu dobri menadžeri i to je u redu.

Ali, trebinjska Bolnica je probala i taj "recept" i nije se pokazao dobrim.

Možda Labmeta zaista ima reference koje će učiniti da briljira na ovom poslu. Samo- mora ih pokazati odmah, jer u suprotnom neće biti dobro za zdravstvo u ovom gradu.

Ali, valjda oni koji su ga preporučili imaju dobre argumente za to, a i Lambeta dovoljno znanja i samopouzdanja da se prihvati ovog posla.

Kako god bilo, srećno i Lambeti i zaposlenima i pacijentima.